Телефон: (044) 593-90-92(93) (Нивки), 593-90-90, (067) 240-18-55 (Ломоносова)

Тел/факс: (044) 205-37-70 (Нивки), 596-54-86 (Ломоносова)

Напишіть нам: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Публічна інформація

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Форміка»

 Код ЄДРПОУ: 22917331

 Юридична адреса: 03062, м. Київ, вул. ю

 

 Фактична адреса: м. Київ, вул. Ломоносова 50/2

 код за КОАТУУ 8038600000

 Тел.:  +38 (044) 205-36-49, E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

  

Відповідно до частини другої статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»  АТ «СК «Форміка» повідомляє про наступне:

 

1) Фінансова послуга, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг. 

АТ «СК «Форміка» надає послуги у сфері страхування. 

Вартість послуги визначається у відповідності до затверджених Правил страхування (для добровільних видів страхування) або згідно з відповідними нормативно-правовими актами (для обов’язкових видів страхування) та зазначається в договорі, укладеному зі страхувальником, залежно від виду страхування, розміру франшизи, погоджених сторонами умов страхування та інших умов, що мають значення для визначення вартості послуги.

 

2) Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість. Відмова від послуги.

 

АТ «СК «Форміка» не надає додаткові фінансові послуги. Клієнт має безумовне право на відмову від договору про надання фінансових послуг (страхування) в нашої компанії до моменту сплати страхової премії. Після сплати страхової премії право на відмову від договору страхування (припинення, розірвання договору за ініціативою споживача) реалізується на умовах Закону України "Про страхування", див. нижче:

       Окремо зазначимо, що послуги, які надає наша компанія, не містять додаткових прихованих послуг, а також не є часткою додаткових прихованих послуг від інших фінансових компаній.

 

 

3) Порядок сплати податків і зборів в результаті отримання фінансової послуги.

 

Операції, пов’язані з отриманням фінансової послуги, зокрема, сплата страхового платежу, виплата страхового відшкодування, повернення страхового платежу при достроковому припиненні дії договору страхування, не підлягають оподаткуванню. Виключення складають випадки виплати моральної шкоди, страхового відшкодування спадкоємцю, та інші випадки, передбачені чинним законодавством, що оподатковуються згідно норм Податкового Кодексу України.

 

4) Порядок внесення змін до договору. Припинення дії договору.

 

Порядок внесення змін до договору страхування або його припинення (розірвання) визначено договором та/або Правилами страхування (споживач ознайомлений при укладанні договору або на цьому сайти в розділі Правила страхування).

Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. Дія договору особистого страхування не може бути припинена страховиком достроково, якщо на це немає згоди страхувальника, який виконує всі умови договору страхування, та якщо інше не передбачено умовами договору та законодавством України. 

Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено. 

Згідно закону України "Про страхування" "У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування життя, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю. 

У разі дострокового припинення договору страхування, крім страхування життя, за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування".
Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування.

 

5) Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуг.

 

Під час надання послуг зі страхування АТ «Страхова компанія «Форміка» дотримується, зокрема, нормативно-правових актів у сфері захисту прав споживачів. 

Споживачам надається вільний доступ до інформації про страхові послуги, що розміщена на веб-сайті компанії та/чи у місцях надання послуг. Є можливість звернутися безпосередньо до керівництва компанії при наявності скарг чи пропозицій. 

Усі спори, що виникають із договору страхування між страхувальником та страховиком, вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди - у порядку, встановленому чинним законодавством України. 

За кожен день прострочення виплати страхового відшкодування з вини страховика особі, яка має право на отримання такого відшкодування, сплачується пеня у передбаченому договором страхування розмірі.

          Для захисту споживачів страхових послуг  та своєчасних виплат страхового відшкодування компанія згідно законодавства створює адекватні резерви і дотримується встановлених нормативів платоспроможності та достатності капіталу. Окремих гарантійних фондів не створюється, компенсаційні схеми не застосовуються.

 

6) Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів.

 

Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг:

 

Національний банк України 

Адреса для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601.

Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601

Контакт центр:  0800 505 240

Онлайн-форма  на вебсайті НБУ

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Офіційний веб-сайт: https://bank.gov.ua/

 

 

Реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

 

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів

 

Адреса: 03680, м. Київ, вул. Горького, 174
Телефони:
(044) 528-84-19; (044) 528-94-38; (044) 528-92-44.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Інспекція з питань захисту прав споживачів у м. Києві:

 

04070, м. Київ, вул. Терьохіна, 8-А
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
тел./факс: (044) 417-21-01, 463-79-72

 

       Для захисту споживачів страхових послуг  та своєчасних виплат страхового відшкодування компанія згідно законодавства створює адекватні резерви і дотримується встановлених нормативів платоспроможності та достатності капіталу. Окремих гарантійних фондів не створюється, компенсаційні схеми не застосовуються.

 

 

ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДУ ВПЛИВУ

 

Шановні клієнти!

   

Повідомляємо, що 30.10.2023 р. Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку України прийнято рішення № 21/1998-рк «Про застосування до Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ФОРМІКА» заходу впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг».

 

Відповідно до рішення Комітету, компанії надано строк до 29 листопада 2023 року для усунення порушення, що стало причиною для тимчасового зупинення ліцензій та подання Національному банку України звіту про усунення порушення і засвідчених належним чином копій документів, що підтверджують усунення порушення.

 

Рішення Комітету набирає чинності з 31.10.2023 р.

 

Не зважаючи на прийняте рішення, ПрАТ «СК «ФОРМІКА» продовжить виконувати свої зобов’язання за договорами страхування в повному обсязі.

 

У разі виникнення будь-яких питань звертайтеся за телефоном: (044) 205-36-49, 067-240-18-55