Телефон: (044) 593-90-92(93) (Нивки), 593-90-90, (067) 240-18-55 (Ломоносова)

Тел/факс: (044) 205-37-70 (Нивки), 596-54-86 (Ломоносова)

Напишіть нам: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Публічна інформація

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Форміка»

 Код ЄДРПОУ: 22917331

 Юридична адреса: 03062, м. Київ, просп. Перемоги, 67, В, офіс 214

 

 Фактична адреса: 03062, м. Київ, просп. Перемоги, 67, В, офіс 410, (214)

 код за КОАТУУ 8038600000

 Тел.:  +38 (044) 205-37-70, E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

  

Відповідно до частини другої статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»  АТ «СК «Форміка» повідомляє про наступне:

 

1) Фінансова послуга, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.

 

АТ «СК «Форміка» надає послуги у сфері страхування.

 

Вартість послуги визначається у відповідності до затверджених Правил страхування (для добровільних видів страхування) або згідно з відповідними нормативно-правовими актами (для обов’язкових видів страхування) та зазначається в договорі, укладеному зі страхувальником, залежно від виду страхування, розміру франшизи, погоджених сторонами умов страхування та інших умов, що мають значення для визначення вартості послуги.

 

2) Умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість.

 

АТ «СК «Форміка» не надає додаткові фінансові послуги.

 

3) Порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги.

 

Операції, пов’язані з отриманням фізичною особою фінансової послуги, зокрема, сплата страхового платежу, виплата страхового відшкодування, повернення страхового платежу при достроковому припиненні дії договору страхування, не підлягають оподаткуванню. Виключення складають випадки виплати моральної шкоди, страхового відшкодування спадкоємцю, та інші випадки, передбачені чинним законодавством, що оподатковуються згідно норм Податкового Кодексу України.

 

4) Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги.

 

Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. Дія договору особистого страхування не може бути припинена страховиком достроково, якщо на це немає згоди страхувальника, який виконує всі умови договору страхування, та якщо інше не передбачено умовами договору та законодавством України.

 

Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.

 

У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування життя, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

 

У разі дострокового припинення договору страхування, крім страхування життя, за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.
Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування.

 

5) Механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуг.

 

Під час надання послуг зі страхування АТ «Страхова компанія «Форміка» дотримується, зокрема, нормативно-правових актів у сфері захисту прав споживачів.

 

Споживачам надається вільний доступ до інформації про страхові послуги, що розміщена на веб-сайті компанії та/чи у місцях надання послуг. Є можливість звернутися безпосередньо до керівництва компанії при наявності скарг чи пропозицій.

 

Усі спори, що виникають із договору страхування між страхувальником та страховиком, вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди - у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

За кожен день прострочення виплати страхового відшкодування з вини страховика особі, яка має право на отримання такого відшкодування, сплачується пеня у передбаченому договором страхування розмірі.

 

6) Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів.

 

Реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг:

 

Національний банк України 

Адреса для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601.

Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601

Контакт центр:  0800 505 240

Онлайн-форма на вебсайті НБУ

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Офіційний веб-сайт: https://bank.gov.ua/

 

 

Реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

 

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів

 

Адреса: 03680, м. Київ, вул. Горького, 174
Телефони:
(044) 528-84-19; (044) 528-94-38; (044) 528-92-44.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Інспекція з питань захисту прав споживачів у м. Києві:

 

04070, м. Київ, вул. Терьохіна, 8-А
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
тел./факс: (044) 417-21-01, 463-79-72